top of page

IN DE SCHOENEN VAN JE SAMENWERKINGSPARTNER

DAADWERKELIJKE VERBINDING

In ons programma Trading Places wisselen directeuren of bestuurders van woningcorporaties anderhalf tot twee weken van functie met hun samenwerkingspartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bijvoorbeeld bouwbedrijven, welzijnsorganisaties, gemeenten, zorginstellingen of energiebedrijven.

Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een intensieve functiewissel aan, waarin zij elkaars rollen en activiteiten compleet overnemen. En daarbij daadwerkelijk de verbinding met de andere organisatie aangaan. Een ultieme reality check in de schoenen van de samenwerkingspartner, waarbij de deelnemers hun eigen organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij die samenwerkingspartner aan het roer staan.     

MEER DAN EEN KIJKJE IN DE KEUKEN 

Dit zijn de doelen van Trading Places: 

  • Het versterken van de samenwerking tussen beide organisaties, door het vergroten van het wederzijds begrip in de belangen, activiteiten, werkwijze, cultuur en structuur van de organisatie van de ander;

  • Het verbeteren van de eigen organisatie, op basis van de ervaringen en feedback van de wisselpartner en op basis van het eigen perspectief op het "thuisfront", vanuit de samenwerkingspartner;      

  • Het versterken van de leiderschapskwaliteiten van de deelnemende directeuren en bestuurders; 

  • Het vervullen van een inspiratie-/voorbeeldrol door de deelnemers naar de eigen organisatie en naar de sector.

 

In de voorbereiding op de wissel formuleren de deelnemers concrete leerdoelen voor zichzelf en ook een (advies)opdracht voor hun vervanger. Tijdens de wissel nemen deelnemers deels elkaars bestaande agenda over, deels vullen zij die met afspraken en activiteiten die aansluiten op de geformuleerde leerdoelen en opdrachten. 

DELEN VAN ERVARINGEN EN INZICHTEN

In Trading Places blijven de ervaringen, observaties en inzichten van de deelnemers niet voorbehouden aan henzelf en aan hun organisaties: op deze website brengen we die bijeen, in woord én beeld, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. 

Trading Places is een initiatief van Perry Boomsluiter, BuroB.

bottom of page