TP_banner_home

MARIEKE KOLSTEEG &
FRANC BONGAERTS

Marieke Kolsteeg is directeur-bestuurder van woningcorporatie Waterweg Wonen. Franc Bongaerts is bestuurder van welzijnsorganisatie Minters. Beide organisaties zijn actief in Vlaardingen en omstreken.

MARIEKE EN FRANC VLOGGEN OVER HUN INDRUKKEN EN ERVARINGEN

GEZAMENLIJKE NABESCHOUWING

"Wat een verrijkende ervaring was dit, in alle opzichten!"

In deze nabeschouwing blikken we met Marieke en Franc terug op hun ervaringen. Wat viel hen op, in de keuken van hun samenwerkingspartner? Tot welke inzichten zijn zij over zichzelf gekomen en welke ideeën hebben zij opgedaan om de samenwerking tussen Waterweg Wonen en Minters te versterken? Wat heeft hen bij de ander geïnspireerd dat zij willen adopteren in hun eigen organisatie?

VOORBESCHOUWINGEN

"Op zoek naar paarse krokodillen in onze samenwerking"

Wat wil Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder woningcorporatie Waterweg Wonen, in de eerste plaats uit haar functiewissel met Franc Bongaerts halen? Welke verbeterpunten ziet zij nu al, als het gaat om de samenwerking tussen Waterweg Wonen en Minters? Wat is de opdracht die Franc haar gevraagd heeft straks uit te voeren?  

"In welke mate stelt Waterweg Wonen de klant écht centraal?" 

Hoe denkt Franc Bongaerts, bestuurder van welzijnsorganisatie Minters, dat er vanuit Waterweg Wonen naar zijn organisatie wordt gekeken? Heeft hij altijd al bestuurder van een woningcorporatie willen zijn? Wat hoopt hij dat Marieke straks gaat toevoegen aan zijn organisatie?   

IN DE MEDIA

- "Tijdelijk nieuwe bestuurders" (Waterweg Wonen)

- Persbericht (Minters)