top of page

MARIEKE KOLSTEEG
FRANC BONGAERTS

<  >

Marieke Kolsteeg is directeur-bestuurder van woningcorporatie Waterweg Wonen. Franc Bongaerts is bestuurder van welzijnsorganisatie Minters. Beide organisaties zijn actief in Vlaardingen en omstreken.

NABESCHOUWING

"Wat een verrijkende ervaring was dit, in alle opzichten!"

In deze nabeschouwing blikken we met Marieke en Franc terug op hun ervaringen. Wat viel hen op, in de keuken van hun samenwerkingspartner? Tot welke inzichten zijn zij over zichzelf gekomen en welke ideeën hebben zij opgedaan om de samenwerking tussen Waterweg Wonen en Minters te versterken? Wat heeft hen bij de ander geïnspireerd dat zij willen adopteren in hun eigen organisatie?

MARIEKE EN FRANC VLOGGEN TIJDENS HUN FUNCTIEWISSEL

VOORBESCHOUWINGEN

Marieke Kolsteeg: "Op zoek naar paarse krokodillen in onze samenwerking"

Franc Bongaerts: "In welke mate stelt Waterweg Wonen de klant écht centraal?" 

bottom of page