top of page

TRADING PLACES

IN DE SCHOENEN VAN JE SAMENWERKINGSPARTNER

MEER DAN EEN KIJKJE IN DE KEUKEN

In Trading Places wisselen directeuren of bestuurders van samenwerkende organisaties voor minimaal anderhalve week van plek. Directeuren of bestuurders uit het (semi)publieke domein en/of het bedrijfsleven, met de ambitie om hun onderlinge samenwerking en die tussen hun organisaties (verder) te versterken. 

Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een uitdagende functiewissel aan, waarin zij elkaars rol en verantwoordelijkheden vrijwel compleet overnemen. En daarbij daadwerkelijk de verbinding met de andere organisatie aangaan.

Een ultieme reality check in de schoenen van de samenwerkingspartner, waarbij de deelnemers hun eigen organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij die samenwerkingspartner aan het roer staan.

Trading Places is een initiatief van Perry Boomsluiter (BuroB).

TRADING PLACES IN HET KORT

OPBRENGSTEN TRADING PLACES

  • Het echt doorleven van de andere organisatie en het vergroten van het inzicht in de activiteiten, organisatie, werkwijze, besluitvorming en cultuur van de samenwerkingspartner;

  • Het opdoen én borgen van vele inzichten, ideeën en inspiratie om de samenwerking tussen beide organisaties te versterken;

  • Het krijgen van feedback op de eigen organisatie, niet alleen van de wisselpartner die daar tijdelijk de honneurs waarneemt, maar ook op basis van het eigen perspectief op het "thuisfront", werkend vanuit de samenwerkingspartner;   

  • Het versterken van de "connectie" tussen medewerkers van beide organisaties (ontmoeting en verbinding); 

  • Het versterken van de persoonlijke (leiderschaps)kwaliteiten van de wisselpartners; 

  • Het vervullen van een inspiratie-/voorbeeldrol naar de eigen organisatie en naar anderen;

  • Een onvergetelijke ervaring.

EERDERE DEELNEMERS

Logo Havensteder
Logo Minters
Logo Fonteynenburg
Logo Leger des Heils
Logo Gemeente Capelle aan den IJssel
Logo Waterweg Wonen
Logo Vidomes
Logo Trivire

AGENDERING EN BORGING

De verwachtingen, ervaringen en inzichten van de deelnemers voorafgaand, tijdens en na afloop van de wissel worden nauwgezet gedocumenteerd. Daarmee betrekken, informeren en inspireren we niet alleen medewerkers binnen beide organisaties, maar ook daarbuiten. 

Zo maken we een korte voor- en nabeschouwingsfilm. En na afloop van de wissel faciliteren we een gezamenlijke bijeenkomst van de beide wisselpartners en hun directies, waarin de opgedane ervaringen, inzichten en ideeën van de wisselpartners worden vertaald naar (gezamenlijke) stappen en acties. Zes maanden na deze bijeenkomst faciliteren we tevens een "terugkom-middag", waarin de (voor)genomen stappen en acties om de samenwerking te versterken tegen het licht worden gehouden. 

Follow-up bijeenkomst Trivire - Leger des Heils
bottom of page