top of page

TRADING PLACES

IN DE SCHOENEN VAN JE SAMENWERKINGSPARTNER

TP_banner_home_edited_edited.jpg

MEER DAN EEN KIJKJE IN DE KEUKEN

In ons uitwisselingsprogramma Trading Places wisselen directeuren of bestuurders van samenwerkende organisaties voor twee weken van plek. Directeuren of bestuurders uit het (semi)publieke domein en/of het bedrijfsleven, met de ambitie om de samenwerking tussen hun beider organisaties (verder) te versterken. 

 

Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een uitdagende en intensieve functiewissel aan, waarin zij elkaars rol en verantwoordelijkheden vrijwel compleet overnemen. En daarbij daadwerkelijk de verbinding met de andere organisatie aangaan.

Een ultieme reality check in de schoenen van de samenwerkingspartner, waarbij de deelnemers hun eigen organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij die samenwerkingspartner aan het roer staan.

Trading Places is een initiatief van Perry Boomsluiter (BuroB).

TRADING PLACES IN HET KORT

DIT LEVERT TRADING PLACES OP

  • Het versterken van de samenwerking tussen beide wisselpartners en hun organisaties, door het echt doorleven van de andere organisatie en het vergroten van het inzicht in elkaars belangen, activiteiten, werkwijze, besluitvorming en cultuur;

  • Het krijgen van feedback op de eigen organisatie, niet alleen van de wisselpartner die daar tijdelijk de honneurs waarneemt, maar ook op basis van het eigen perspectief op het "thuisfront", werkend vanuit de samenwerkingspartner;     

  • Het versterken van de persoonlijke (leiderschaps)kwaliteiten van de deelnemers; 

  • Het vervullen van een inspiratie-/voorbeeldrol naar de eigen organisatie en naar anderen;

  • Een onvergetelijke ervaring.

DOCUMENTATIE

De verwachtingen, ervaringen en inzichten van de deelnemers voorafgaand, tijdens en na afloop van de wissel worden nauwgezet gedocumenteerd. Deels doen wij dat, deels doen de deelnemers dat zelf. Daarmee betrekken, informeren en inspireren we niet alleen medewerkers binnen beide organisaties, maar ook daarbuiten. 

Zo maken we een korte voor- en nabeschouwingsfilm. En na afloop van de wissel faciliteren we een gezamenlijke bijeenkomst van de beide wisselpartners en hun directies, waarin de opgedane ervaringen, inzichten en ideeen van de wisselpartners worden vertaald naar (gezamenlijke) stappen en acties.

Follow-up bijeenkomst Trivire - Leger des Heils
bottom of page