Marieke_header.jpg

TRADING PLACES: 

IN DE SCHOENEN VAN JE SAMENWERKINGSPARTNER 

DAADWERKELIJKE VERBINDING 

In ons programma Trading Places wisselen directeuren of bestuurders van samenwerkende organisaties voor 1,5 à 2 weken van functie. Directeuren of bestuurders uit het (semi)publieke en/of private domein, wiens organisaties een nadrukkelijke samenwerkingsopgave hebben. 

Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een intensieve functiewissel aan, waarin zij elkaars rollen en activiteiten compleet overnemen. En daarbij daadwerkelijk de verbinding met de andere organisatie aangaan. Een ultieme reality check in de schoenen van de samenwerkingspartner, waarbij de deelnemers hun eigen organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij die samenwerkingspartner aan het roer staan.     

MEER DAN EEN KIJKJE IN DE KEUKEN  

Dit is wat Trading Places oplevert: 

  • Het versterken van de samenwerking tussen beide organisaties, door het vergroten van de kennis en het begrip over de belangen, werkwijze, waarden en cultuur van de ander;

  • Het krijgen van feedback op de eigen organisatie, niet alleen van de wisselpartner die daarin tijdelijk de honneurs waarneemt, maar ook op basis van het eigen perspectief op het "thuisfront", werkend vanuit de samenwerkingspartner;      

  • Het versterken van de persoonlijke (leiderschaps)kwaliteiten van de deelnemers; 

  • Het vervullen van een inspiratie-/voorbeeldrol naar de eigen organisatie en naar de sector.

 

DELEN VAN ERVARINGEN EN INZICHTEN 

In Trading Places blijven de ervaringen, observaties en inzichten van de deelnemers niet voorbehouden aan henzelf en aan hun organisaties: op deze website brengen we die bijeen, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. 

Trading Places is een initiatief van Perry Boomsluiter (BuroB). 

ENKELE EERDERE DEELNEMERS

Marieke_Franc_kleur_S.jpg
Marieke Kolsteeg (Waterweg Wonen)
Franc Bongaerts (Minters)
Tinka_Joanne_color.jpg
Tinka van Rood (Trivire)
Joanne Blaak (Leger des Heils ZWN)

TRADING PLACES IN HET KORT