TP_banner_home

IN DE SCHOENEN VAN JE SAMENWERKINGSPARTNER 

TRADING PLACES 

DAADWERKELIJKE VERBINDING 

In ons programma Trading Places wisselen directeuren of bestuurders van samenwerkende organisaties voor anderhalve week van functie. Directeuren of bestuurders uit het (semi)publieke domein en/of bedrijfsleven, wiens organisaties een duidelijke samenwerkingsopgave hebben. 

Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een uitdagende en intensieve functiewissel aan, waarin zij elkaars rollen en activiteiten vrijwel compleet overnemen. En daarbij daadwerkelijk de verbinding met de andere organisatie aangaan. Een ultieme reality check in de schoenen van de samenwerkingspartner, waarbij de deelnemers hun eigen organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij die samenwerkingspartner aan het roer staan.     

MEER DAN EEN KIJKJE IN DE KEUKEN  

Dit is wat Trading Places oplevert: 

  • Het versterken van de samenwerking tussen beide wisselpartners en hun organisaties, door het echt "doorleven" van de ander en het vergroten van de kennis en het begrip over elkaars belangen, activiteiten, werkwijze, besluitvorming en cultuur;

  • Het krijgen van feedback op de eigen organisatie, niet alleen van de wisselpartner die daar tijdelijk de honneurs waarneemt, maar ook op basis van het eigen perspectief op het "thuisfront", werkend vanuit de samenwerkingspartner;      

  • Het versterken van de persoonlijke (leiderschaps)kwaliteiten van de deelnemers; 

  • Het vervullen van een inspiratie-/voorbeeldrol naar de eigen organisatie en naar anderen;

  • Een onvergetelijke ervaring.

 

DOCUMENTATIE 

De verwachtingen, ervaringen en inzichten van de deelnemers voorafgaand, tijdens en na afloop van de wissel worden nauwgezet gedocumenteerd. Deels doen wij dat, deels doen de deelnemers dat zelf; op film en op schrift. Daarmee betrekken, informeren en inspireren we niet alleen medewerkers binnen beide organisaties, maar ook daarbuiten. Na afloop van de wissel faciliteren we een bijeenkomst met beide wisselpartners en enkele relevante collega's, waarin we op basis van de opgedane inzichten, conclusies en ambities samen concrete acties/stappen formuleren om de onderlinge verbinding en samenwerking (verder) te versterken. 

Trading Places is een initiatief van BuroB (Perry Boomsluiter).

TRADING PLACES IN HET KORT

ENKELE EERDERE DEELNEMENDE KOPPELS