top of page
TP_banner_home_edited_edited.jpg

Nieuwe functiewissel: Tinka van Rood en Joanne Blaak

In ons uitwisselingsprogramma Trading Places nemen Tinka van Rood, bestuurder van woningcorporatie Trivire, en Joanne Blaak, directeur Leger des Heils Zuidwest Nederland, vanaf 1 november anderhalve week elkaars functie over. Trivire en het Leger des Heils werken in de regio Dordrecht nauw samen als het gaat om de huisvesting van 'kwetsbare groepen' in de samenleving.

In twee korte voorbeschouwingen blikken we met Tinka en Joanne vooruit op hun wissel. Hoe denken zij dat de andere organisatie naar hun eigen organisatie kijkt? Welke opdrachten hebben zij voor elkaar geformuleerd? Wat hopen zij dat hun functiewissel hun organisaties gaat brengen?

https://vimeo.com/294123368

https://vimeo.com/294112412


Comments


bottom of page